Dog show 13.07.2013 CAC Sremski Karlovci

CAC Sremski karlovci :
Velvet Damour Kid : VP , Best baby 

Whatsapp Viber